32 Warszawskie Spotkanie Muzyczne

12-19 maja 2018

 

Sobota, 12 maja, godz. 18.00, Zamek Królewski Sala Koncertowa

Jerzy Żak – lutnia barokowa
Justyna Młynarczyk – viola da gamba
Magdalena Pilch – flet traverso
Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe

 

Silvius Leopold Weiss

Sonata g-moll, SW51 na lutnię solo (wybór)

Allemande
Courante
Bourrée
Presto

Silvius Leopold Weiss

Sonata d-moll, SW 58 na flet, skrzypce, lutnię obligato i bas (rekonstrukcja J. Żak)

Largo
Allegro
Largo
Allegro assai

***

Marek Pasieczny

Grande Suonata ou une Suite de danses pour luth baroque (2009)

Le Parnasse Silesienne ou une Nouvelle Apothéose, composé à la mémoire immortelle de l'incomparable Monsieur de Silvius Leopold Weiss

Ouverture
Toccata e Fuga
Air en Echo
La Sicilien
Sarabanda
Menuet
Gigue

Marek Pasieczny

Passacaglia na flet, skrzypce, lutnię i wiolonczelę / violę da gamba (2018)**

 

Niedziela, 13 maja,  godz. 19.00, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Sala Koncertowa

Chór Towarzystwa Śpiewaczego "Branko"
Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl
Zespół Wokalny
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca  UMFC
Sara Cincarević
– dyrygent
Miłosz Bogić – dyrygent
Krzysztof Kusiel-Moroz, Sara Cincarević – opieka artystyczna

 

Część I – Serbska Muzyka Sakralna

Stevan Stojanović Mokranjac

Hymn Św. Sawy                                                       

dyr. Sara Cincarević

Stevan Stojanović Mokranjac

Liturgia Św. Jana Złotoustego (fragmenty)

Uskrsnji antifon: Molitvami, Spasi Ni, Hristos Voskrese (Antyfony Paschalne)
Svjati Boze (Święty Boże)
Aliluja  (Alleluja)
Heruvimska pesma (Pieśń Cherubinów)
Blagosloven grjadi, Vidjehom, Da ispravitsja, Budi Imja Gospodnje (Zakończenie Liturgii)

dyr. Miłosz Bogić

wykonują: Chór Towarzystwa Śpiewaczego “Branko”
oraz Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl

kir Isaija srbin

Agios Oteos (Święty Boże, zabytek: XIV wiek)

Vladimir Milosavljevic

Davidova molitva (Modlitwa Dawida)

Stevan Stojanović Mokranjac

Opelo (Requiem)

Aleksander Grebesnikov

Uskrsnji antifon (Antyfona Paschalna)

dyr. Sara Cincarević

wykonuje Chór Towarzystwa Śpiewaczego “Branko”

***

Część II – Serbska Muzyka Ludowa

Stevan Stojanović Mokranjac

Kozar (Pastuch)

II Rukovet (II Wiązanka ludowa)

XI Rukovet

dyr. Miłosz Bogić

wykonuje Zespół Wokalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC

Stevan Stojanović Mokranjac

VIII Rukovet

V Rukovet

Dragana Velicković

Golema c`ckalica

Andrej Cincarević

Niska Banja

pieśń narodowa – Tamo Daleko

dyr. Sara Cincarević

wykonuje Chór Towarzystwa Śpiewaczego “Branko”

 

poniedziałek, 14 majag. 19.00 Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

 

#NetworkMusic

Hashtag Ensemble:

Ania Karpowicz – flet
Adam Eljasiński – klarnet
Oliwier Andruszczenko – klarnet basowy, EWI
Wojciech Psiuk – saksofony
Paweł Janas – akordeon
Leszek Lorent – perkusja
Dariusz Przybylski – organy Hammonda
Krzysztof Kozłowski – fortepian
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna, live electronics
Agnieszka Guz – skrzypce
Kamil Staniczek – skrzypce
Marta Piórkowska – skrzypce
Kamila Wąsik-Janiak – skrzypce
Aleksandra Demowska-Madejska – altówka
Dominik Płociński – wiolonczela
Mateusz Loska – kontrabas
Maciej Nerkowski – baryton
Marta Grzywacz – głos
Lilianna Krych – dyrygent
Ignacy Zalewski – dyrygent

Michał Bereza – projekcja dźwięku
Adam Porębskilive electronics

 

Mikołaj Majkusiak

Crossover Concerto (2017)*
Prestissimo
Leggiero e rigoroso
Pesante
Fugato


Ignacy Zalewski

II Koncert kameralny „Pamięci zniknionego” (2017)

Dariusz Przybylski

Chamber Concerto (2013/2017)

***

Wojciech Błażejczyk

#NetworkMusic na głos, zespół instrumentalny i elektronikę (2017)*

Adam Porębski

InterGerencje (2016)

Paweł Malinowski

Robotron (2018)*

 

Wtorek, 15 maja, godz. 19.00, Kościół Ewangelicko-Reformowany

Schola Gregoriana Pragensis:

Hasan El-Dunia
Marek Šulc
Stanislav Předota
Ondřej Maňour
Tomáš Lajtkep
Michal Medek
Ondřej Holub
David Eben
– kierownictwo artystyczne

Paweł Gancarczyk – prowadzenie koncertu

 

Europejskie spotkania – trzy muzyczne stulecia

 

Z Paryża do Pragi: muzyka czasów Karola IV

Cantio Plebs Domini

Guillaume de Machaut (ok. 1300–1377) Dame je sui cilz qui vueil/ Fins cuer doulz

Lectio de homilia beati Augustini
Responsorium Vibrans miles
Conductus Redit aetas aurea
Cantio Ad te mens
Cantio Buóh všemohúcí
Christus surrexit vinctos / Chorus nove / Christus surrexit

Czechy XV wieku: utrakwiści i Piotr Wilhelmi z Grudziądza

Antiphona Nigra sum

Piotr Wilhelmi z Grudziądza (1392–po 1452): Presidiorum erogatrix

Tractus Laus tibi Christe filio

Piotr Wilhelmi z Grudziądza
Poligena exanimes

Piotr Wilhelmi z Grudziądza
Presulis eminenciam
Sequentia Sacerdotem Christi Martinum

Piotr Wilhelmi z Grudziądza Presulem ephebeatum


W kręgu reform: muzyka XVI wieku

Zpívejme věrní společně

Johann Walther (1496–1570): Vater unser im Himmelreich

Kyrie Godt is gecomen
Offertorium De profundis

Michael Praetorius (1571–1621) Aus Tiefer Not schrei ich zu dir

Ihesum corde colite – Ons is gheboren

Anonim / Valentin Triller (zm. 1573?) Komb güttiger unnd trewer Got / Ein reicher milter Geist

Johann Walther O lux beata Trinitas

 

Koncert zorganizowany we współpracy z międzynarodowym projektem HERA „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”.

www.soundme.eu

 

Środa, 16 maja, godz. 10.00, Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26

II Konferencja z cyklu „Muzyka polska za granicą”

Kompozytorzy Polscy a Paryż (1918-1939)

Konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Muzykologii Instytutu Sztuki PAN


Program konferencji

   9.45−10.00      
   Otwarcie konferencji: dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska,
   prof. IS PAN, Kierownik Zakładu Muzykologii InstytutuSztuki PAN

10.00−11.30      
Anna Wierzbicka, Instytut Sztuki PAN
Historia polskiej kolonii artystycznej we Francji w latach 1900-1939

Renata Suchowiejko, Uniwersytet Jagielloński
Recepcja muzyki polskiej w Paryżu w latach 1919−1939. Analiza krytyczna źródeł prasowych

Jolanta Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN
Reprezentacja muzyki polskiej na Wystawach Światowych w Paryżu w 1925 i 1937

11.30−12.00        Przerwa

12.00−13.30      
Małgorzata Gamrat, Uniwersytet Warszawski
Aleksander Tansman w Paryżu (1919−1940) w świetle dzienników i wspomnień kompozytora

Anna Granat-Janki, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław
Idiom stylistyczny Aleksandra Tansmana w kontekście nurtów stylistycznych w muzyce XX wieku

Renata Skupin, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk
Haiku à la polonaise w muzycznym ujęciu Aleksandra Tansmana i Piotra Perkowskiego

13.30−14.30        Przerwa

  14.30−16.30      
  Violetta Kostka, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk
  Wpływ kultury muzycznej Paryża na twórczość Tadeusza Z. Kasserna

Elżbieta Szczurko, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz
Działalność kompozytorska i organizacyjna Antoniego Szałowskiego w Paryżu w latach 1931−1939

Beata Bolesławska-Lewandowska, Instytut Sztuki PAN
Paryskie lata Zygmunta Mycielskiego w świetle jego wspomnień i korespondencji

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz „Zeuropeizowany folkloryzm” – Pięć pieśni weselnych Zygmunta Mycielskiego (1934)

16.30                
Dyskusja końcowa. Prowadzenie: Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak

Komitet naukowy: Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Barbara Przybyszewska-Jarmińska

www.ispan.pl

 

Środa, 16 maja, godz. 19.00 Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

Katarzyna Duda – skrzypce
Orkiestra Muzyki Nowej
Szymon Bywalec
– dyrygent

 

Aleksander Tansman

Sinfonietta (1924)

I
II Mazurka
III Notturno
IV Fuga e Toccata

Włodzimierz Kotoński

Canto (1961)

Leoncjusz Ciuciura

Sopirale II  (1964)

***

Edward Sielicki

Sinfonietta nr 3. Rozstaje dróg (2018)*

Introdukcja
Część główna

Ewa Synowiec

Diabolus in musica 1984)

Tomasz Opałka

 Afterglow. II Koncert skrzypcowy  (2018)***
 

Czwartek, 17 maja, godz. 19.00, Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

Leszek Lorent – perkusja
Maciej Nerkowski – baryton
Dariusz Przybylski – organy Hammonda

 

Dariusz Przybylski

Apollo na perkusję i baryton (2010)

Ignacy Zalewski

Catulli Carmen VIII na perkusję i baryton (2013)

Pieśni do słów Katullusa na baryton, multiperkusję i organy Hammonda (2018)**

Miłosz Bembinow

Vides ut alta na perkusję i baryton (2013) 

***

Georgios Kissas

Eros i pszczoła do wiersza o Erosie Anakreona na perkusję, baryton i organy Hammonda (2018)**

Tadeusz Wielecki

Ćwiczenia z Antygony na baryton, perkusję i organy Hammonda (2018)**

Iannis Xenakis

Kassandra na perkusję i baryton (1987)

 

piątek 18 majagodz. 19.00, Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

 

100-lecie odzyskania Niepodległości

Jacek Kotlarski – śpiew
Kuba Stankiewicz – fortepian
Maciej Sikała – saksofon tenorowy i sopranowy
Wojciech Pulcyn – kontrabas
Sebastian Frankiewicz – perkusja

Improwizacje na tematy Pieśni Legionowych

Kuba Stankiewicz

Pieśni  Jana Kochanowskiego (wybór)

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Sobota, 19 maja, godz. 18.00, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5

Kawalerowie Błotni i Podróż do wnętrza Ziemi


Opera kameralna – wyprawa muzyczna na motywach powieści Juliusa Verne’a na zespół instrumentalny, instrumenty elektroniczne, dźwięki przetwarzane na żywo, wielokanałową projekcja dźwięku i obrazu.

 

Marek Chołoniewski – komputery,

Grupa „Kawalerowie Błotni” w składzie:
Jerzy Kornowicz – fortepian
Ryszard Latecki – trąbka i małe instrumenty
Mieczysław Litwiński – altówka, instrumenty etniczne i głos
Krzysztof Knittel – media elektroniczne
Tadeusz Sudnik – media elektroniczne
Tadeusz Wielecki – kontrabas
Krzysztof Owczarek –  analogowe animacje wizualne
Adam Kruk – projekcja obrazu
Andrzej Kijanowski – projekcja dźwięku

 

*prawykonanie

**prawykonanie – utwór powstał na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

***dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca