Thomas Stoltzer

 

(ok. 1480-1526) był jednym z najwybitniejszych kompozytorów europejskich epoki renesansu. Urodził się w Świdnicy, we Wrocławiu jego nazwisko pojawia się w rachunkach kapituły katedralnej gdzie miał stanowisko wikarego. Działał także jako duchowny przy kościele św. Elżbiety. Związany z kapelą katedralną jako kompozytor i wykonawca – przyjmuje się że w tym czasie powstały jego utwory o charakterze liturgicznym: msze, motety i hymny.1519–22 był chórzystą w kapeli katedry we Wrocławiu, od 1522 dyrygentem kapeli król. na dworze węgierskim; pisał muzykę wokalną, głównie religijną, w stylu polifonii niderlandzkiej; zachowały się: 4 msze, 26 motetów i cyklów motetowych, 10 responsoriów, 15 antyfon, 43 hymny, 5 psalmów, 14 łac. i 4 niem. psalmy motetowe, 5 magnificatów, Te Deum (ok. 1524 wykonane we wrocławskim kościele Św. Marii Magdaleny), 14 świeckich i rel. pieśni niem. oraz 8 kompozycji bez tekstu.  Po 1522 Thomas Stoltzer wyjechał na dwór króla węgierskiego Ludwika w Budzie, gdzie został kierownikiem kapeli. Jego kompozycje w latach trzydziestych XVI wieku wydawano drukiem. Czterogłosowy motet Dies sanctificatus pochodzi z cyklu „Puer natus est nobis” wydanego pośmiertnie w przez znanego wydawcę muzyki religijnej Georga Rhau w jego najważniejszej kolekcji wielogłosowych opracowań chorału uporządkowanych według świąt roku kościelnego.

Opracowane na podstawie “Neue deutsche geistliche Gesänge ... für die gemeinde Schulen“. W oficynie Georga Rhau.  Wittembergia 1544