32 Warszawskie Spotkanie Muzyczne

12-19 maja 2018

 

Sobota, 12 maja, godz. 18.00, Zamek Królewski Sala Koncertowa

Jerzy Żak – lutnia barokowa
Justyna Młynarczyk – viola da gamba
Magdalena Pilch – flet traverso
Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe

 

Silvius Leopold Weiss

Sonata g-moll, SW51 na lutnię solo (wybór)

Allemande
Courante
Bourrée
Presto

Silvius Leopold Weiss

Sonata d-moll, SW 58 na flet, skrzypce, lutnię obligato i bas (rekonstrukcja J. Żak)

Largo
Allegro
Largo
Allegro assai

***

Marek Pasieczny

Grande Suonata ou une Suite de danses pour luth baroque (2009)

Le Parnasse Silesienne ou une Nouvelle Apothéose, composé à la mémoire immortelle de l'incomparable Monsieur de Silvius Leopold Weiss

Ouverture
Toccata e Fuga
Air en Echo
La Sicilien
Sarabanda
Menuet
Gigue

Marek Pasieczny

Vox Sonitus na kwartet barokowy – flet, skrzypce, lutnię i wiolonczelę / violę da gamba (2018)**
Psalm
Solfeggio
Canon
Recordatio


Niedziela, 13 maja,  godz. 19.00, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Sala Koncertowa

Chór Towarzystwa Śpiewaczego "Branko"
Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl
Zespół Wokalny
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca  UMFC
Sara Cincarević
– dyrygent
Miłosz Bogić – dyrygent
Krzysztof Kusiel-Moroz, Sara Cincarević – opieka artystyczna

 

Część I – Serbska Muzyka Sakralna

Stevan Stojanović Mokranjac

Hymn Św. Sawy                                                       

dyr. Sara Cincarević

Stevan Stojanović Mokranjac

Liturgia Św. Jana Złotoustego (fragmenty)

Uskrsnji antifon: Molitvami, Spasi Ni, Hristos Voskrese (Antyfony Paschalne)
Svjati Boze (Święty Boże)
Aliluja  (Alleluja)
Heruvimska pesma (Pieśń Cherubinów)
Blagosloven grjadi, Vidjehom, Da ispravitsja, Budi Imja Gospodnje (Zakończenie Liturgii)

dyr. Miłosz Bogić

wykonują: Chór Towarzystwa Śpiewaczego “Branko”
oraz Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl

kir Isaija srbin

Agios Oteos (Święty Boże, zabytek: XIV wiek)

Vladimir Milosavljevic

Davidova molitva (Modlitwa Dawida)

Stevan Stojanović Mokranjac

Opelo (Requiem)

Aleksander Grebesnikov

Uskrsnji antifon (Antyfona Paschalna)

dyr. Sara Cincarević

wykonuje Chór Towarzystwa Śpiewaczego “Branko”

***

Część II – Serbska Muzyka Ludowa

Stevan Stojanović Mokranjac

Kozar (Pastuch)

II Rukovet (II Wiązanka ludowa)

XI Rukovet

dyr. Miłosz Bogić

wykonuje Zespół Wokalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC

Stevan Stojanović Mokranjac

VIII Rukovet

V Rukovet

Dragana Velicković

Golema c`ckalica

Andrej Cincarević

Niska Banja

pieśń narodowa – Tamo Daleko

dyr. Sara Cincarević

wykonuje Chór Towarzystwa Śpiewaczego “Branko”

 

poniedziałek, 14 majag. 19.00 Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

 

#NetworkMusic

Hashtag Ensemble:

Ania Karpowicz – flet
Adam Eljasiński – klarnet
Oliwier Andruszczenko – klarnet basowy, EWI
Wojciech Psiuk – saksofony
Paweł Janas – akordeon
Leszek Lorent – perkusja
Dariusz Przybylski – organy Hammonda
Krzysztof Kozłowski – fortepian
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna, live electronics
Agnieszka Guz – skrzypce
Kamil Staniczek – skrzypce
Marta Piórkowska – skrzypce
Kamila Wąsik-Janiak – skrzypce
Aleksandra Demowska-Madejska – altówka
Dominik Płociński – wiolonczela
Mateusz Loska – kontrabas
Maciej Nerkowski – baryton
Marta Grzywacz – głos
Lilianna Krych – dyrygent
Ignacy Zalewski – dyrygent

Michał Bereza – projekcja dźwięku
Adam Porębskilive electronics

 

Mikołaj Majkusiak

Crossover Concerto (2017)*
Prestissimo
Leggiero e rigoroso
Pesante
Fugato


Ignacy Zalewski

II Koncert kameralny „Pamięci zniknionego” (2017)

Dariusz Przybylski

Chamber Concerto (2013/2017)

***

Wojciech Błażejczyk

#NetworkMusic na głos, zespół instrumentalny i elektronikę (2017)*

Adam Porębski

InterGerencje (2016)

Paweł Malinowski

Robotron (2018)*

 

Wtorek, 15 maja, godz. 19.00, Kościół Ewangelicko-Reformowany

Schola Gregoriana Pragensis:

Hasan El-Dunia
Marek Šulc
Stanislav Předota
Ondřej Maňour
Tomáš Lajtkep
Michal Medek
Ondřej Holub
David Eben
– kierownictwo artystyczne

Paweł Gancarczyk – prowadzenie koncertu

 

Europejskie spotkania – trzy muzyczne stulecia

 

Z Paryża do Pragi: muzyka czasów Karola IV

Cantio Plebs Domini

Guillaume de Machaut (ok. 1300–1377) Dame je sui cilz qui vueil/ Fins cuer doulz

Lectio de homilia beati Augustini
Responsorium Vibrans miles
Conductus Redit aetas aurea
Cantio Ad te mens
Cantio Buóh všemohúcí
Christus surrexit vinctos / Chorus nove / Christus surrexit

Czechy XV wieku: utrakwiści i Piotr Wilhelmi z Grudziądza

Antiphona Nigra sum

Piotr Wilhelmi z Grudziądza (1392–po 1452): Presidiorum erogatrix

Tractus Laus tibi Christe filio

Piotr Wilhelmi z Grudziądza
Poligena exanimes

Piotr Wilhelmi z Grudziądza
Presulis eminenciam
Sequentia Sacerdotem Christi Martinum

Piotr Wilhelmi z Grudziądza Presulem ephebeatum


W kręgu reform: muzyka XVI wieku

Zpívejme věrní společně

Johann Walther (1496–1570): Vater unser im Himmelreich

Kyrie Godt is gecomen
Offertorium De profundis

Michael Praetorius (1571–1621) Aus Tiefer Not schrei ich zu dir

Ihesum corde colite – Ons is gheboren

Anonim / Valentin Triller (zm. 1573?) Komb güttiger unnd trewer Got / Ein reicher milter Geist

Johann Walther O lux beata Trinitas

 

Koncert zorganizowany we współpracy z międzynarodowym projektem HERA „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”.

www.soundme.eu

 

Środa, 16 maja, godz. 10.00, Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26

II Konferencja z cyklu „Muzyka polska za granicą”

Kompozytorzy Polscy a Paryż (1918-1939)

Konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Muzykologii Instytutu Sztuki PAN


Program konferencji

   9.45−10.00      
   Otwarcie konferencji: dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska,
   prof. IS PAN, Kierownik Zakładu Muzykologii InstytutuSztuki PAN

10.00−11.30      
Anna Wierzbicka, Instytut Sztuki PAN
Historia polskiej kolonii artystycznej we Francji w latach 1900-1939

Renata Suchowiejko, Uniwersytet Jagielloński
Recepcja muzyki polskiej w Paryżu w latach 1919−1939. Analiza krytyczna źródeł prasowych

Jolanta Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN
Reprezentacja muzyki polskiej na Wystawach Światowych w Paryżu w 1925 i 1937

11.30−12.00        Przerwa

12.00−13.30      
Małgorzata Gamrat, Uniwersytet Warszawski
Aleksander Tansman w Paryżu (1919−1940) w świetle dzienników i wspomnień kompozytora

Anna Granat-Janki, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław
Idiom stylistyczny Aleksandra Tansmana w kontekście nurtów stylistycznych w muzyce XX wieku

Renata Skupin, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk
Haiku à la polonaise w muzycznym ujęciu Aleksandra Tansmana i Piotra Perkowskiego

13.30−14.30        Przerwa

  14.30−16.30      
  Violetta Kostka, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk
  Wpływ kultury muzycznej Paryża na twórczość Tadeusza Z. Kasserna

Elżbieta Szczurko, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz
Działalność kompozytorska i organizacyjna Antoniego Szałowskiego w Paryżu w latach 1931−1939

Beata Bolesławska-Lewandowska, Instytut Sztuki PAN
Paryskie lata Zygmunta Mycielskiego w świetle jego wspomnień i korespondencji

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz „Zeuropeizowany folkloryzm” – Pięć pieśni weselnych Zygmunta Mycielskiego (1934)

16.30                
Dyskusja końcowa. Prowadzenie: Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak

Komitet naukowy: Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Barbara Przybyszewska-Jarmińska

www.ispan.pl

 

Środa, 16 maja, godz. 19.00 Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

Katarzyna Duda – skrzypce
Orkiestra Muzyki Nowej
Szymon Bywalec
– dyrygent

 

Aleksander Tansman

Sinfonietta (1924)

(bez nazwy)
II Mazurka
III Notturno
IV Fuga e Toccata

Włodzimierz Kotoński

Canto (1961)

Leoncjusz Ciuciura

Spirale II  (1964)

***

Edward Sielicki

Sinfonietta nr 3. Rozstaje dróg (2018)*

Introdukcja
Część główna

Ewa Synowiec

Diabolus in musica 1984)

Tomasz Opałka

 Afterglow. II Koncert skrzypcowy  (2018)***
 

Czwartek, 17 maja, godz. 19.00, Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

Leszek Lorent – perkusja
Maciej Nerkowski – baryton
Dariusz Przybylski – organy Hammonda

 

Dariusz Przybylski

Apollo na perkusję i baryton (2010)

Ignacy Zalewski

Catulli Carmen VIII na perkusję i baryton (2013)

Pieśni do słów Katullusa na baryton, multiperkusję i organy Hammonda (2018)**

Miłosz Bembinow

Vides ut alta na perkusję i baryton (2013) 

***

Georgios Kissas

Eros i pszczoła do wiersza o Erosie Anakreona na perkusję, baryton i organy Hammonda (2018)**

Tadeusz Wielecki

Ćwiczenia z Antygony na baryton, perkusję i organy Hammonda (2018)**

Iannis Xenakis

Kassandra na perkusję i baryton (1987)

 

piątek 18 majagodz. 19.00, Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

 

100-lecie odzyskania Niepodległości

Jacek Kotlarski – śpiew
Kuba Stankiewicz – fortepian
Maciej Sikała – saksofon tenorowy i sopranowy
Wojciech Pulcyn – kontrabas
Sebastian Frankiewicz – perkusja

Improwizacje na tematy Pieśni Legionowych

Kuba Stankiewicz

Pieśni  Jana Kochanowskiego (wybór)

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Sobota, 19 maja, godz. 18.00, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5

Kawalerowie Błotni i Podróż do wnętrza Ziemi


Opera kameralna – wyprawa muzyczna na motywach powieści Juliusa Verne’a na zespół instrumentalny, instrumenty elektroniczne, dźwięki przetwarzane na żywo, wielokanałową projekcja dźwięku i obrazu.

 

Marek Chołoniewski – komputery,

Grupa „Kawalerowie Błotni” w składzie:
Jerzy Kornowicz – fortepian
Ryszard Latecki – trąbka i małe instrumenty
Mieczysław Litwiński – altówka, instrumenty etniczne i głos
Krzysztof Knittel – media elektroniczne
Tadeusz Sudnik – media elektroniczne
Tadeusz Wielecki – kontrabas
Krzysztof Owczarek –  analogowe animacje wizualne
Adam Kruk – projekcja obrazu
Andrzej Kijanowski – projekcja dźwięku

Wydarzenie odbywa się w ramach Nocy Muzeów

*prawykonanie

**prawykonanie – utwór powstał na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

***dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca