Leszek Lorent

Urodził się 8 listopada 1984 w Żaganiu. W 2008 ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie perkusji prof. Stanisława Skoczyńskiego. W roku 2003 został laureatem pierwszego miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym we Wrocławiu. W maju 2008 roku jego nagranie kompozycji Stanisława Moryto Per Uno Solo zdobyło pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie AES
w Amsterdamie. W 2010 wraz z Maciejem Nerkowskim (Scontrii Duo) został laureatem II Nagrody w międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki kameralnej w Krakowie.

Regularnie bierze udział w festiwalach: Warszawska Jesień, Festiwal Aujourd’hui Musiques
w Perpignan, Flaneries musicales w Remis, Festiwal Novelum w Tuluzie oraz w wielu kursach prowadzonych przez wykładowców krajowych i zagranicznych. Jako solista występował
z Polską Orkiestrą Radiową, Filharmonią Narodową, Orkiestrą Teatru Wielkiego w Warszawie, Filharmonią Zielonogórską.  W 2010 wykonał solową partię multiperkusyjną w spektaklu Oresteia Iannisa Xenakisa (w reżyserii Michała Zadary) w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie (część Kassandra na multiperkusję, baryton falsetowy i psałterium).

W 2003 otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. W latach 2006-2009 brał udział w programie stypendialnym „Socrates-Erasmus”, uczestnicząc w kursach interpretacji nowej muzyki w Estonii (Tallin). W październiku 2009 został stypendystą banku Société Générale. W 2010 otrzymał stypendium w ramach programu „Socrates-Erasmus”, umożliwiające mu dalsze kształcenie w Conservatoire Nationale Supérieur Musique et Danse de Lyon w mistrzowskiej klasie prof. Jeana Geoffroy'a.

Leszek Lorent ma na swoim koncie prawykonania dzieł wielu współczesnych kompozytorów. Specjalizuje się w wykonywaniu utworów multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako specjalista tej dziedziny sztuki bierze udział w wielu konferencjach
i sesjach badawczych w kraju i za granicą.

W 2012 roku artysta otrzymał tytuł Doktora Sztuki Muzycznej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, członkiem Stowarzyszenia Artystów Euforis, członkiem Stowarzyszenia Artystów #Art.

Jego artykuły z pogranicza muzyki i filozofii są publikowane w piśmie warszawskich uczelni artystycznych Aspiracje oraz w Zagadnieniach Naukoznawstwa wydawanych przez Polską Akademię Nauk

www.leszeklorent.pl