Krzysztof Owczynik

pierwszy czynny kontakt z muzyką miał w wieku 7 lat, kiedy to śpiewał w warszawskim chórze chłopięcym "Lutnia". Ukończył PSM II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie klarnetu, Akademię Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale Wychowania Muzycznego zdobywając wykształcenie m.in. w dziedzinach dyrygowania, fletu prostego (Marek Tomczak), fortepianu (prof. Marta Gozdecka), klarnet (Dariusz Elbe).

Od roku 1988 współpracuje jako flecista, śpiewak  i kompozytor z czołowym polskim zespołem muzyki dawnej Ars Nova. Z zespołem tym koncertował w całej Europie oraz dokonałwielu nagrańradiowych i płytowych. Współpracował również z Warszawską Operą Kameralną i Teatrem Wielkim-Operą Narodową wykonując solowe partie instrumentalne napisane na flety proste w utworach dawnych  i współczesnych. m.in. w operze Krzysztofa Pendereckiego Czarna Maska

W 1995 otrzymał wyróżnienie na konkursie kompozytorskim we Włoszech – zorganizowanym przez "Spazi Sonori" i "Kamerton" za utwór Cradle Song. W jego dorobku kompozytorskim znajdująsięutwory fortepianowe, kameralne, chóralne, w tym kompozycje dydaktyczne  na flety proste, fortepian, chór. Na zamówienie sławnego polskiego śpiewaka Andrzeja Hiolskiego opracował na zespół instrumentów dawnych  i  współczesnych kolędy polskie, pieśni Fryderyka Chopina, pieśni Stanisława Moniuszki oraz skomponował współczesne impresje muzyczne na temat melodii Oskara Kolberga. Dla śpiewaczki kurpiowskiej Apolonii Nowak opracował, wraz z Jackiem Urbaniakiem,  pieśni kurpiowskie, które znalazły sięna płycie Anatomia kobyły, płyta ta otrzymała nominacjędo nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk. Komponował muzykędo dla teatru (Infantka wg Oskara Wilda, Don Juan wg Moliera). W roku 2011 odbyło się prawykonanie jego współczesnej kantaty wielkopostnej do tekstów inspirowanych poezją staropolskąLudu mój ludu… W 2013 odbyło się prawykonanie jego współczesnej kantaty inspirowanej średniowiecznym polskim tekstem – Kantata o Walgierzu Wdałymna recytatora, wokalistę, chór i instrumenty dawne wykonanie w ramach cyklu koncertów Muzyka u św. Katarzyny.

W 2012 otrzymałod Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakęhonorową  Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Jako wydawca wydałwiele płyt z muzykądawnąw tym dwie płyty ważne dla historii muzyki polskiej p.t. Muzyka Polskiego Średniowieczai Muzyka Polskiego Renesansu (w wykonaniu zespołu Ars Nova i solistów).

Jest prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej. Jest i byłwspółorganizatorem wielu cyklów koncertów muzyki dawnej, ważnych dla życia kulturalnego w Warszawie.