w Roku Jubileuszu  70-lecia Związku Kompozytorów Polskich

 

XXIX WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE

muzyka dawna-muzyka nowa

9-15 maja 2015

 

 

Patronat honorowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Organizator

 

Współpraca

Finansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "Wydarzenia artystyczne"

 

 

 

Patronat medialny


 

 

Współpraca redakcyjna

 

Dyrektor Festiwalu

Władysław Słowiński
 

Rada Programowa

Michał Bristiger
Paweł Gancarczyk
Małgorzata Gąsiorowska
Edward Sielicki
Adam Sławiński
Władysław Słowiński

 

Kierownictwo organizacyjne
Marta Skotnicka-Karska
Współpraca
Dorota Chotyńska
Promocja Festiwalu na facebooku
Małgorzata Kołcz