31. WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE

muzyka dawna-muzyka nowa

6-12 maja 2017

 
Patronat honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński
 

Organizator

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Współpraca

 

Finansowanie

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "Muzyka"

Partnerzy

Patronat medialny

Współpraca redakcyjna

 

Dyrektor Honorowy

Władysław Słowiński

Dyrektor Festiwalu

Jarosław Siwiński

Rada Programowa

Sławomir Czarnecki
Paweł Gancarczyk
Małgorzata Gąsiorowska
Anna Ignatowicz-Glińska
Dariusz Przybylski
Edward Sielicki
Adam Sławiński
Władysław Słowiński
Maciej Zieliński

Kierownictwo organizacyjne

Marta Skotnicka-Karska

Współpraca

Dorota Chotyńska

Promocja Festiwalu na facebooku

Małgorzata Kołcz