32. WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE

muzyka dawna - muzyka nowa

12-19 maja 2018

 
Patronat honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński
 

Organizator

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

 

Współpraca

 

Finansowanie

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "Muzyka"

This project has received funding from
the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 649307

 

Wsparcia udzielili

 

 

 
 
Partnerzy

Patronat medialny

 

Dyrektor Honorowy

Władysław Słowiński

Dyrektor Festiwalu

Jarosław Siwiński

Rada Programowa

Artur Cieślak
Sławomir Czarnecki
Paweł Gancarczyk
Anna Ignatowicz-Glińska
Dariusz Przybylski
Edward Sielicki
Adam Sławiński
Władysław Słowiński
Maciej Zieliński
Artur Żuchowski

Kierownictwo organizacyjne

Marta Skotnicka-Karska

Współpraca

Dorota Chotyńska

Promocja Festiwalu na fb

Małgorzata Kołcz