33. WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE

muzyka dawna - muzyka nowa

11-17 maja 2019

 
Patronat honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński
 

Organizator

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

 

Współpraca

 

Finansowanie

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "Muzyka"


 

 

Wsparcia udzielił

 

Partnerzy


 
Patronat medialny

 

 

Dyrektor Honorowy

Władysław Słowiński

Dyrektor Festiwalu

Jarosław Siwiński

Rada Programowa

Artur Cieślak
Sławomir Czarnecki
Paweł Gancarczyk
Anna Ignatowicz-Glińska
Dariusz Przybylski
Edward Sielicki
Adam Sławiński
Władysław Słowiński
Maciej Zieliński
Artur Żuchowski

Kierownictwo organizacyjne

Marta Skotnicka-Karska

Współpraca

Dorota Chotyńska

Promocja Festiwalu na fb

Małgorzata Kołcz